078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Verbindt en versterkt de eerstelijnszorg

Verbindt en versterkt de eerstelijnszorg

Over ons

Steunpunt KOEL verbindt en versterkt de eerstelijnszorg met als doel het realiseren van betaalbare eerstelijnszorg in de buurt. Wij bieden advies en ondersteuning in de omslag naar geïntegreerde eerstelijnszorg.

Wij helpen zorgverleners met ondersteuning, integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg

Nieuws

Tool geeft inzicht in verbeterpunten integraal werken in de praktijk

Het wijkgericht integraal werken heeft de laatste jaren een vlucht genomen in veel gemeenten en wordt toegepast in veel wijken. Onder integraal werken verstaan we in samenhang en afstemming, domeinoverstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij zorg- en hulpvragen en bij het voorkomen van zorg- en hulpvragen.

Lees meer…