078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Transmurale zorgbrug van start

Een warme overdracht voor kwetsbare patiënten. Het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad en thuiszorgorganisaties in de Hoeksche Waard zetten sinds 1 februari jl. de ‘transmurale zorgbrug’ in om de terugkeer naar huis van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname beter te laten verlopen.

Lees verder

Rugproject in volle gang

Op 1 oktober jl. is ons rugproject van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang en zijn 170 patiënten geïncludeerd door de deelnemende zorgverleners.

Lees verder

Dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee

Het aantal mensen met vormen van dementie zal de komende jaren enorm toenemen op Goeree-Overflakkee. Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee Steunpunt KOEL gevraagd te ondersteunen in het bevorderen van een dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee.

Lees verder