078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Verbindt en versterkt de eerstelijnszorg

Verbindt en versterkt de eerstelijnszorg

Over ons

Steunpunt KOEL verbindt en versterkt de eerstelijnszorg met als doel het realiseren van betaalbare eerstelijnszorg in de buurt. Wij bieden advies en ondersteuning in de omslag naar geïntegreerde eerstelijnszorg.

Wij helpen zorgverleners met ondersteuning, integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg

Nieuws

Vacature Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen

Lid Raad van Toezicht tevens Lid Raad van Commissarissen

Wegens het aftreden van één van haar leden zoeken de Raad van Toezicht van Steunpunt KOEL en de Raad van Commissarissen van Leerpunt KOEL een kandidaat voor de post van: Lid Raad van Toezicht tevens Lid Raad van Commissarissen. Lees meer…

Transmurale zorgbrug van start

Een warme overdracht voor kwetsbare patiënten. Het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad en thuiszorgorganisaties in de Hoeksche Waard zetten sinds 1 februari jl. de ‘transmurale zorgbrug’ in om de terugkeer naar huis van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname beter te laten verlopen. Lees meer…