010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Praat op 16 maart met ons mee over de vraag hoe we in een veranderende samenleving omgaan met een groeiende en diverse groep ouderen, tijdens het online evenement ‘Regiotour Zuid-West Nederland: Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’.

Verandering en innovatie kunnen alleen gerealiseerd worden in de regio zelf, daarom willen we regionale partijen actief met elkaar verbinden, kennis delen en meteen samen in actie komen. Met professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken we meer en meer samen om dit mogelijk te maken. 

Wij nodigen u van harte uit om online met vele andere zorg- en welzijnsprofessionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen. 

Programma

U kunt op 16 maart van 10:00 tot 16:30 uur deelnemen aan het online programma met interactieve sessies van o.a. ouderennetwerk GENERO en ROS-organisaties Robuust, Steunpunt KOEL & ZorgImpuls.

Meer weten?

Op de website kunt u terecht voor meer informatie, sprekers en updates. Of ontmoet uw vakgenoten in de LinkedIn groep. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de organisator Stichting Educatie Zorg & Welzijn.