078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

De landelijke media berichten met grote regelmaat over het ontbreken van ondersteunende zorg op het gebied van oncologie. Deze zorg kan vaak goed geleverd worden in de 1e lijn. Het ontbreekt echter nog vaak aan structurele samenwerking en verwijzingen.

Afgelopen jaren is Steunpunt KOEL betrokken geweest bij verschillende regionale acties om de 1e en 2e lijn meer inzicht te geven in elkaars kunde rondom oncologie. Sinds 2012 bestaan er al regionale oncologienetwerken in de 1e lijn. Deze liepen eigenlijk op hun tijd vooruit. Door gebrek aan verwijzingen en samenwerkingsmogelijkheden met de 2e lijn werden sommige van deze netwerken on-hold gezet. De gegevens van de oncologienetwerken vindt u op  https://www.steunpuntkoel.nl/onw/
Twee weken geleden heeft Geert van Dijk in samenwerking met Steunpunt KOEL zijn eigen verhaal verteld aan een groep casemanagers Oncologie uit verschillende ziekenhuizen in de regio. De grote rol van zijn huisarts, de plaatselijke diëtist en de fysiotherapeut zijn van cruciale waarde geweest in zijn ziekteproces. Van hun kwaliteiten zouden we in de oncologische zorg eigenlijk veel meer gebruik moeten maken.

Hoe gaan we dat doen?
Eind oktober/begin november organiseert Steunpunt KOEL in samenwerking met het Maasstad ziekenhuis en het NCCN een bijeenkomst voor de 1e en 2e lijn samen. De exacte datum moet nog worden bepaald. Wilt u meedenken over het slaan van bruggen in de regio Zuid-Holland zuid, en op de hoogte worden gehouden over deze bijeenkomst? Laat ons dan weten via s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl dat u geïnteresseerd bent. De uitnodiging volgt zodra de datum bekend is.