078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Alblasserdam Beweegt is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband tussen zorg- en beweegaanbieders. Deze dienst is voortgekomen vanuit Steunpunt KOEL, de gemeente Alblasserdam en Stichting Welzijn Alblasserdam.

Het project is inmiddels gestart. Hieronder informatie die de projectgroep heeft gedeeld in een nieuwsbrief:

Evaluatie Pilot

De evaluatie van de pilot heeft plaatsgevonden. Een duidelijk aandachtspunt is het verwijzen van de juiste doelgroep. Refererend naar de NHG-richtlijn spreken we over inwoners met geen of weinig bewegingsbelemmeringen die behoefte hebben aan begeleiding en coaching. Als iemand al zelfstandig sport is een verwijzing niet nodig en als iemand echt beweegproblematiek heeft is een (tijdelijk) traject bij een oefentherapeut of fysiotherapeut mogelijk van belang. Daarnaast is het snel plannen van een afspraak bij de beweegcoach een aandachtspunt. Als de motivatie hoog is, dan moeten we snel schakelen om dit zo te houden!

De eerste verwijzingen zijn een feit!
Sinds de start van Alblasserdam Beweegt (half oktober 2018) hebben de eerste verwijzingen plaatsgevonden. Een hiervan komt zelfs van een zorgverlener uit een andere gemeente. We verwachten een goed resultaat en houden u op de hoogte!

Stand van zaken fitgids
Inmiddels hebben zich al een heel aantal sportverenigingen gecommitteerd aan het project: 12x sporten voor maximaal €35,-. Er blijven echter belangstellende verenigingen bijkomen. Vandaar dat we nu met een tijdelijk overzicht werken. Begin 2019 zal de fitgids op papier verschijnen. Het aanbod is te vinden op www.abcalblasserdam.nl.

Kerngroep bijeenkomst op 22 januari 2019
Vanaf de start van het project komt een groep van zorg- en welzijnsprofessionals bij elkaar. Deze groep komt op dinsdag 22 januari 2019 van 18.00-20.00 uur weer bijeen. Zij (deelnemers uit deze kerngroep) ontvangen nog een uitnodiging.

Startbijeenkomst beweegaanbieders op 12 februari 2019
Voor alle zorgverleners is een startbijeenkomst geweest. Op dinsdag 12 februari 2019 van 19.00-21.00 uur zal de startbijeenkomst voor de beweegaanbieders, beweegdocenten, begeleiders en bestuurders zijn. Hierbij wordt stilgestaan bij het aanbod voor de doelgroep en krijgen de beweegaanbieders praktische tips voor het motiveren en het behouden van de doelgroep. Nadere informatie volgt, maar schrijf de datum vast op in uw agenda. Kent u nog andere geïnteresseerden, stuur deze info dan gerust door of neem iemand mee.

Meer interesse in Alblasserdam Beweegt
Recent werd Alblasserdam Beweegt gepresenteerd bij het netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid en in het zorginformatiecafé van Steunpunt KOEL, in het kader van het delen van goede voorbeelden. Er werd positief gereageerd en meerdere gemeenten en organisaties lijken zich te interesseren voor het concept. Wie beweegt er straks nog meer?

SNS Sportgala Alblasserdam op 8 februari 2019
Wie zijn de Alblasserdamse sporters van het jaar 2018? Wie zijn de grootste sporttalenten, welke verenigingen boekten sportieve successen en wat waren de mooiste sportinitiatieven van het jaar? U ziet het op vrijdag 8 februari 2019 in Landvast! Bent u er ook?

Bovenstaand nieuws is opgesteld door:

  • Michiel van Zanten, Adviseur sport en cultuur Gemeente Alblasserdam
  • Leroy Benschop, Sociaal Makelaar Stichting Welzijn Alblasserdam
  • Adja Strijker, ROS-adviseur Steunpunt KOEL