010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

De huisartsenzorggroepen Haringvliet, Hoeksche Waard en HAP Hellegat hebben in samenwerking met Steunpunt KOEL een handreiking Advance Care Planning (ACP) gemaakt rondom het levenseinde van haar meest kwetsbare patiënten. Het is inmiddels duidelijk geworden dat juist deze groep mensen de slechtste prognose hebben; ook in de ziekenhuizen.
Vanuit het belang van de patiënt en de huisarts is het belangrijk dat kwetsbare patiënten hier tijdig over nadenken.

Dat geeft hen beide de kans om zich bewust te worden van de gevolgen van de gemaakte afspraken. De keuzes die hierin gemaakt worden hebben verstrekkende gevolgen voor de patiënt en diens omgeving. Het vastleggen van die keuzes brengt rust op het moment dat die rust ook hard nodig is.

De eerste versie van dit ontwikkeldocument is nu een feit. De handreiking biedt een samenhangend overzicht, inclusief een routekaart met QR-codes, voor huisartsen in de stappen rondom ACP. Deze stappen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen, inzichten en aanwezige tools om het ‘goede gesprek’ met de kwetsbare patiënten te voeren. Het is begrijpelijk dat een gesprek over wensen omtrent het levenseinde midden in een pandemie patiënten ongerust maakt. De handreiking adviseert daarom ook een tweesporenbeleid te volgen (Covid- en non Covid). Ook dit tweesporenbeleid is beknopt in de handreiking uitgewerkt.
 
De handreiking wordt beheerd door Steunpunt KOEL, en zal in het najaar van 2021 een update krijgen. Voor het gebruiksgemak is er als los onderdeel van de handreiking ook een overzichtelijk schema ontwikkeld van de processtappen binnen de ACP, waarin ondersteunende informatiebronnen digitaal (via QR-codes) te raadplegen zijn.