078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Tijdens de vergadering van de raad van toezicht in januari jl. werd afscheid genomen van voorzitter Henk Knook. Henk Knook maakte vanaf 2009 deel uit van onze raad van toezicht.

Johan Kranendonk neemt de voorzittersrol van Henk over en bedankte Henk hartelijk voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Namens de raad overhandigde hij hem een bos bloemen en wijn als dank.