010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Informatiecafé zorg, welzijn en diensten, thema “de verbinding centraal”

Dinsdag 28 november 2017

Datum:
28-11-2017
Tijd:
Di 17.30-19.30 uur
Locatie
Alblasserdam, Landvast

Wijkgericht werken is een thema waar vrijwel bovengenoemde functies allen anno 2017 mee te maken hebben. Het is echter een breed begrip waar veel onder valt. Hoe kan er een verbinding gemaakt worden in het wijkgericht werken? Hoe kan de uitwerking er concreet uitzien? In dit informatiecafé zal aandacht geschonken worden aan wijkgericht werken vanuit de burger, vanuit de wijk en vanuit de zorg. 

Doelgroep
Apothekers, diëtisten, eerstelijns psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, maatschappelijk werkenden, oefentherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, SPV’ers, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, welzijnswerkers, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en beleidsmakers op het terrein van zorg en welzijn in de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Drechtsteden, Ridderkerk e.o. en Gorinchem e.o.

Aanmelden
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Aanmelden kan tot 16 november 2017 per mail aan Saskia van der Linde (s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl). Een week voor het informatiecafé ontvangt u een bevestiging van deelname met het definitieve programma.

Vragen
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Klarie Dekker of Laura Nederpelt, adviseurs Steunpunt KOEL op 078-6193068 of via k.dekker@steunpuntkoel.nl of l.nederpelt@steunpuntkoel.nl