078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

In de gemeente Nissewaard loopt een pilot waarbij huisartsenpraktijken worden ondersteund door een POH-GGZ Jeugd. De gemeente faciliteert de huisartsen hierin. Bert Deuling is betrokken bij de pilot en vertelt over deze bijzondere samenwerking tussen gemeente en huisartsen.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg voor jeugd. Jongeren met psychische problemen komen via de huisartsenpraktijk terecht bij de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Deze is echter niet altijd voldoende toegerust voor jeugd specieke problemen. Hierdoor worden jongeren met lichte problematiek vaak doorverwezen
naar de (duurdere) specialistische GGZ. In de gemeente Nissewaard is daarvoor, in navolging van enkele initiatieven in Friesland, een oplossing gevonden.

Lees het volledige artikel hieronder: Afbeelding "POH-GGZ Jeugd" kon niet geladen worden.