078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Op dinsdag 24 oktober vond in zowel de bibliotheek als in het Diekhuus in Middelharnis een bijeenkomst plaats over dementie. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, familie en vrienden, vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden werd een gevarieerd programma georganiseerd.

Geheugenbibliotheek

Allereerst werd de Geheugenbibliotheek feestelijk geopend door wethouder G. de Jong. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang. De geheugenbibliotheek is bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de bibliotheekvestiging in Middelharnis terecht voor gerichte informatie en advies bij geheugenproblemen. De opening werd opgesierd met de theatervoorstelling ‘Mantel der liefde’ van Kees van Loenen. Prachtig en ontroerend hoe hij daarin de beleving van de mantelzorger tot uitdrukking bracht.

Mijlpalen

Daarna werden de mijlpalen, de resultaten van het dementieproject van het afgelopen jaar gepresenteerd. Er is onder andere een keuzewijzer ontwikkeld, die in elke fase van dementie de weg wijst  in het woud van aanbod. Aan de hand van veelvoorkomende vragen bij elke fase biedt deze keuzewijzer een overzicht van de hulp, zorg en begeleiding die beschikbaar is in de regio. De ondersteuning van de mantelzorg is versterkt door het aanbod aan respijtzorg inzichtelijk te maken en een dementie-app te verspreiden. De eerste stappen zijn gezet om méér vrijwilligers in te zetten bij mensen met dementie.

De dementievriendelijke samenleving

In het avondprogramma werd nader ingegaan op de ontwikkeling van de dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft het initiatief genomen om, voortbordurend op de mijlpalen en de reeds ingezette activiteiten, de dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee te stimuleren.

Met de dementievriendelijke samenleving wil zij voorwaarden scheppen om mensen met dementie (en hun mantelzorgers, familie en vrienden) langer te laten “meedoen”. Daarnaast wil de gemeente de beeldvorming over mensen met dementie verbeteren en de aandacht voor hen vergroten door het vroegtijdig onderkennen en ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorg. Het gaat hierbij dus niet zozeer over de individuele zorg, maar om wat we als samenleving kunnen doen.

Saskia de Jong van www.samendementievriendelijk.nl  gaf informatie over ervaringen elders en hoe en wat dat voor Goeree-Overflakkee kan betekenen. Judith Kamerman liet de aanwezigen vervolgens ervaren hoe belangrijk muziek voor mensen met dementie kan zijn.

De avond kreeg ook nog een officieel tintje. De gemeente heeft een Village Deal gesloten, een afspraak tussen college, raad en alle betrokken partners om tot ontschotting in de ketenzorg dementie te komen. Door de ontschotting mogen mensen met dementie en hun mantelzorgers straks geen drempels meer ervaren in regelgeving, financiering en samenwerking tussen hulpverleners. Een aantal van de direct betrokken organisaties tekende een intentieverklaring om dit het komende jaar serieus te gaan aanpakken.   

Ter afsluiting pleitte Wim Eijbers, voorzittter van de afdeling Goereee-Overflakkee van de Alzheimer stichting, voor het dementievriendelijk maken van het eiland. Organisaties, winkeliers, verenigingen, banken, horeca etc. kunnen een sticker verdienen waarmee ze laten zien dat dat ze dementievriendelijkheid hoog in hun vaandel hebben staan.  

Een impressie van het programma kunt u hieronder bekijken:

Meer informatie
Voor informatie kunt u terecht bij:
Josette van Loon, gemeente Goeree-Overflakkee,
Carel van Velzen, projectleider Dementievriendelijke samenleving vanuit Steunpunt KOEL
Connie Brouwer, coördinator Ketenzorg dementie Goeree-Overflakkee.
Gerda Schellevis, manager bibliotheek Zuid-Hollandse Delta