078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Het aantal mensen met vormen van dementie zal de komende jaren enorm toenemen op Goeree-Overflakkee. Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee Steunpunt KOEL gevraagd te ondersteunen in het bevorderen van een dementievriendelijke samenleving op Goeree-Overflakkee.

Dit doen we o.a. door:

  • Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers, partners, familie en vrienden kunnen blijven participeren, ook bij het voortschrijden van de dementie;
  • Een bijdrage te leveren aan (vroeg-)signalering en het bieden van passende hulp en ondersteuning al vanaf de eerste signalen van dementie;
  • Te voorzien in passende en toegankelijke vormen van respijtzorg ter ontlasting¬† van mantelzorgers, familie en vrienden van mensen met dementie.
  • Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers, partners, familie en vrienden kunnen blijven participeren, ook bij het voortschrijden van de dementie
  • Mee te werken aan een genuanceerde beeldvorming over mensen met dementie;
  • In te zetten op brede bekendheid met de ziekte dementie en de gevolgen hiervan.

Meer weten over een dementievriendelijke samenleving? Neem contact op met adviseur Carel van Velzen.