078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

In 2019 geldt voor de huisarts en POH-GGZ dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd.

Dit staat in de Wegwijzer bekostiging e-health 2019, die de NZa heeft gepubliceerd. Per zorgsector staat vermeld wat in 2019 de mogelijkheden zijn voor financiering van e-health. Deze Wegwijzer is nu reeds uitgebracht, zodat het kan aansluiten op de zorginkoop. Zoals gebruikelijk in de gezondheidszorg, verschillen ook de bekostiging en de specifieke toepassingen van e-health sterk per sector.

Zie voor meer informatie: https://zorgenz.nl/nieuws/wegwijzer-bekostiging-e-health-2019/