078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Momenteel is het SIR in samenwerking met het VWS een landelijke pilot met het Farmabuddy project aan het draaien. Hierin werken apotheken samen met andere zorgverleners aan het verbeteren van de zorg in de palliatieve en terminale fase van hun patiënten. Het thema medicatieverspilling staat hierbij centraal. Het Farmabuddy project is een project wat landelijk veel aandacht krijgt en lijkt voor apotheken een goede gelegenheid om zich positief te profileren. Steunpunt KOEL ondersteunt graag samenwerking binnen de eerste lijn. In de regio nemen momenteel vier apotheken deel aan de landelijke pilot. In januari 2017 hopen we een tweede groep apothekers en assistenten te laten starten met het project. Dit is nog afhankelijk van de evaluatie van de pilot.  Als u hier interesse in heeft, kunt u contact opnemen met mw. Strijker (a.strijker@steunpuntkoel.nl) of met het SIR Farmabuddy.