078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Uit onderzoek blijkt dat patiënten in zo’n 50% van de gevallen, te laat of onnodig in de tweede lijn belanden met dermatologische problemen. Samen met het Erasmus MC en DermaHaven wordt daarom een project gestart wat gericht is op het optimaliseren van de dermatologieketen, met als concrete doelstelling het aantal verkeerde verwijzingen binnen 2 jaar tijd met 50% te verminderen.

Door gebruik te maken van betrouwbare dataverzameling over het handelen van de huisarts en dermatoloog (denk aan cijfers over verwijzing en diagnosecodes), verkrijgen we inzicht in processen binnen de dermatologieketen. Met deze inzichten openen we het gesprek tussen huisarts en dermatoloog om de samenwerking en daarmee de dermatologische zorg te verbeteren.

Voordelen van deelname aan dit project voor de huisarts:

  • Terugkoppeling krijgen op verwijsgedrag.
  • Consultatieondersteuning vanuit dermatologische centra in peer-groups.
  • Gerichte scholing over dermatologie.
  • Mogelijkheid tot nauwe samenwerking met het Erasmus MC en DermaHaven, Steunpunt KOEL maar ook bestaande netwerken van hagro’s, waarneemgroepen, -centra.

Meer weten en/of mee doen?
Wilt u meer weten over dermatologie en hoe nog beter te diagnosticeren en verwijzen? Wilt u actief een steentje bijdragen aan het verbeteren van de dermatologische zorg in de regio, zodat mensen sneller en beter geholpen worden terwijl de zorg zinniger en zuiniger wordt? Meldt u dan aan bij projectleider Adja Strijker (a.strijker@steunpuntkoel.nl of 078-6193068).