078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

“Huisarts, wat heeft u nodig om vol zelfvertrouwen de keus te maken om een patiënt met huidklachten wel of niet te verwijzen naar het ziekenhuis? Waar liggen de mogelijkheden voor verbetering en hoe kan een interventie aansluiten bij uw wensen?”

Vanuit Steunpunt KOEL wil ik met u in gesprek. Als u geïnteresseerd bent, krijg ik graag een persoonlijk bericht.De aanleiding is een onderzoek vanuit het Dermahaven en EMC. Het onderzoek wijst uit dat 50% van de diagnosen van de huisarts niet overeen komt met de diagnosen die de dermatoloog stelt. De helft daarvan is echt fout. Met het toenemend aantal huidklachten in de praktijk is de kans groot dat ook de fouten toenemen. Een interventie op dit gebied kan zorgen voor minder onnodige verwijzingen (vermindering van maatschappelijke kosten) en snellere verwijzing wanneer dit wel noodzakelijk is. Daar is winst te behalen!

Echter, er is al zo veel aanbod. Apps, technologieën, dermatoscopen… waarom werkt dat niet voldoende en waarom worden ze nog niet door alle huisartsen gebruikt? Daarnaast is er data beschikbaar om effectief te sturen. Eng? Of juist effectief?

Wij zijn er van overtuigd dat op basis van data (verwijsdiagnose vs diagnose in het ziekenhuis) veel effectiever geschoold kan worden. Daarnaast is het krijgen van feedback op de verwijsdiagnose essentieel om direct te leren. Maar in welke vorm dat is nog niet duidelijk. Daarvoor dient de ‘huisarts-journey’ eens in kaart gebracht te worden. De huisarts centraal, maar de patiënt als winnaar. Doet of denkt u mee?

Kijk op www.trackcura.nl voor informatie. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Meer informatie of vragen? Neem contact met mij (Adja Strijker, ROS-adviseur) op via 078-6193068 of a.strijker@steunpuntkoel.nl.  

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/de-dermatologische-zorg-kwaliteitswinst-te-behalen-adja-strijker/