078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Alle zorgverleners, welzijnswerkers en mensen uit de dienstensector uit het VGZ-gebied waren uitgenodigd om op 28 november bijeen te komen tijdens ons Informatiecafé in Alblasserdam. Het thema van de avond was “Verbinding Centraal, binnen het wijkgericht werken”.

Projectleiders van de projecten “Wij Crabbehof”, Multidisciplinair Kinderteam BOOOM en een vrijwilliger van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vertelden een inspirerend verhaal over het centraal stellen van de burger binnen het wijkgericht werken vanuit het oogpunt van de wijk, zorg en de patiënt.

Het Informatiecafé bood voldoende gelegenheid tot netwerken en met elkaar in gesprek gaan over het centraal stellen van de burger binnen de eigen werkzaamheden. Maar ook hoe die verbinding dan gemaakt kan worden naar andere partijen/domeinen rondom die burger. Conclusie van de avond, gedragen door alle aanwezigen, was dat niet wij of het systeem moeten bedenken wat goed is voor de burger of wat deze nodig heeft, maar dat we dit met elkaar aan de burger zelf moet vragen. Een goed speerpunt om komende bijeenkomsten mee aan de slag te gaan.

Ook in 2018 organiseren wij weer 2 informatiecafe’s in het VGZ-gebied. Hou onze mail (ontvangt u deze nog niet, geef dan uw mailadres door aan ons secretariaat) en onze agenda in de gaten voor de data.