078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Veel mensen krijgen te maken met een eerstelijnsverblijf na opname in het ziekenhuis omdat zij zich thuis nog niet kunnen redden. Het ziekenhuis, de huisartsenpost of de huisarts regelt dit verblijf. Echter valt dat nog niet mee, blijkt uit een rondgang onder betrokkenen.

Het regelen van een ELV-bed kost de verantwoordelijke arts veel tijd. Ook worden er praktische problemen ervaren wanneer het ELV zich buiten de wijk of gemeente van de arts bevindt. Om een goed beeld te krijgen van de knelpunten die ervaren worden, maken wij een ronde langs verschillende zorginstellingen en huisartsengroepen. Ook willen we de beschikbare ELV-bedden in de regio in kaart brengen en komen tot regionale afspraken tussen de betrokken partijen.

Heeft u ervaringen of wensen m.b.t. het ELV die u met ons zou willen delen, neem dan contact op met adviseur Laura Nederpelt (projectleider ELV) via l.nederpelt@steunpuntkoel.nl.