078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

December jl. hebben verschillende ROS’en met elkaar om tafel gezeten. Er is geluisterd naar de ervaringen van elkaar en gediscussieerd over zelfmanagement. Matthijs Zwier is adviseur bij Readelijn (ROS Utrecht) en gaf een presentatie over de aanpak die hij heeft om de eerste lijn te ondersteunen en coachen op de weg naar zelfmanagement.
Zelfmanagement is een veel gebruikt begrip, maar is een leeg begrip als we het niet zelf inkleuren en  tot een praktische uitvoering brengen. Alleen het afvinken van lijstjes over zelfmanagement lijkt ons niet de juiste manier, al is dat soms wel voldoende voor de zorgverzekeraar. Machteld Huber omschrijft gezondheid als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Als we positieve gezondheid willen omarmen en mensen zelf de verantwoordelijk laten nemen daarvoor, dan zal de rol van de zorgverlener ook moeten veranderen. Durven we het aan om echt te luisteren? Durven we ons denken te veranderen en ruimte te maken voor eigen regie?  Kan een ROS daarin ondersteunen?

We lopen aan tegen de beperkingen van het huidige systeem. Er gaan immer investeringen mee gepaard die we niet gelijk terug zien. Toch geloven we dat het de maatschappij gezondheid op gaat leveren en dat we het ergens in de keten terug verdienen. De verandering van het systeem gaat, zoals we in Nederland gewent zijn, niet zo snel. Toch kunnen we stapje voor stapje vooruitgang boeken en zijn er ook financieel steeds meer mogelijkheden. Er zijn al veel zorgverleners, gemeenten en ook zorgverzekeraars aan de slag met de vormgeving van zelfmanagement in het licht van positieve gezondheid.

Matthijs Zwier heeft veel ervaring in de ondersteuning van zorgverleners op het gebied van zelfmanagement en de cultuuromslag die daarmee gepaard gaat. Dit staat natuurlijk niet op zichzelf, maar raakt onderwerpen als ouderenzorg, gezonde wijkaanpak, palliatieve zorg en geboortezorg. Wat belangrijk is, is het betrekken van de patiënt, werken vanuit eigen motivatie en het creëren ruimte in de capaciteit. Adviseur Adja Strijker, namens Steunpunt KOEL aanwezig bij de bijeenkomst, heeft een hoop opgestoken van deze aanpak. “Nu gaan we kijken hoe we voor onze eigen regio het begrip zelfmanagement kunnen inkleuren. Heeft u iedeën? Laat het ons weten!”. U kunt contact met Adja opnemen per mail (a.strijker@steunpuntkoel.nl) of telefoon 078-6193068 (keuze 1).