078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Adviseur Adja Strijker mocht vanuit Steunpunt KOEL aanschuiven bij de casemanagers bijeenkomst van het NCCN (National Comprehensive Cancer Network) rondom oncologie vorige week.

In deze bijeenkomst kwamen de volgende knelpunten in de verbinding tussen de 1e en 2e lijn naar voren:

1. Wie onderzoekt in de 2e lijn of een patiënt ondersteuning nodig heeft van de eerste lijn? En hoe vinden ze de geschikte zorgverleners in de eerste lijn?

2. Wie heeft de regie als een patiënt weer naar huis gaat? De eerste lijn krijgt een taak, al zijn de controles nog in de tweede lijn. Is de huisarts op de hoogte van het proces in de 2e lijn?

Zo hebben de NCCN en wellicht Steunpunt KOEL, weer genoeg input om aan de slag te gaan.

Knelpuntenoncologie1e2elijn