078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Wegens het statutair aftreden van twee van haar leden zoeken de Raad van Toezicht van Steunpunt KOEL en de Raad van Commissarissen van KOEL B.V. twee kandidaten voor de post van: Lid Raad van Toezicht tevens Lid Raad van Commissarissen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een commerciële en/of financiële achtergrond, bij voorkeur met ervaring in na- en bijscholing voor (para)medische beroepen.

Voor beide kandidaten geldt dat een ruime bestuurlijke ervaring is vereist.

De RvT en de RvC houden toezicht op het bestuur van het Steunpunt en het bestuur van de B.V. op basis van de Zorgbrede Governancecode (vergaderfrequentie 4-6 keer per jaar). De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Nadere informatie over Steunpunt en BV kunt u vinden op deze website voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Hommerin via telefoonnummer: 078-6193068, keuze 1.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kunt U voor 1 september 2016 sturen naar Steunpunt KOEL, t.a.v. de heer A.J. Evertse, IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht.

Plaatsingsdatum: 1 augustus 2016