078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

De lijnen van Netwerkbureau Langer Thuis zijn geopend! Vanaf nu kunt u hier terecht met vragen over samenwerking ten behoeve van ouderen die langer thuis (willen blijven) wonen. Het netwerkbureau staat u bij met onder meer contactgegevens van potentiële samenwerkingspartners en informatie over geslaagde en minder geslaagde netwerkprogramma’s. Een aanwinst voor deze kwetsbare doelgroep met een complexe zorgvraag.

Ouderen zijn kwetsbaar voor verandering van leefomgeving. Hoe ouder en kwetsbaarder mensen worden, hoe gemakkelijker ze ontregelen door grote gebeurtenissen als een verhuizing. Niettemin was het lange tijd gebruikelijk dat (hoog)bejaarden verhuisden naar een verzorgingshuis. Daar concentreerde zich de zorg die zij bij het ouder worden onvermijdelijk steeds vaker nodig hadden. Inmiddels heeft er een kentering plaatsgevonden.  Nu er toenemend naar wordt gestreefd dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk ‘thuis’ blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving en in de nabijheid van de mensen aan wie ze gewend zijn, is de vraag hoe we de zorg aanpassen op hun complexe zorgbehoefte.

Vanuit het besef dat de zorgorganisatie niet al te complex moet worden voor de ouderen zelf, komt er steeds meer aandacht voor een goede afstemming van ambulante zorg tussen verschillende zorgdisciplines.  Ook wordt steeds meer de samenwerking gezocht met andere belangrijke partijen als gemeenten en zorgverzekeraars. Aangejaagd door regionale ondersteuningsstructuren zoals Steunpunt KOEL, ontstaan er zo steeds meer samenwerkingsverbanden en zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen.

De nieuwste ontwikkeling op samenwerkingsvlak is de oprichting van het Netwerkbureau Langer thuis. Het netwerkbureau is gelanceerd op initiatief van het landelijke VWS-programma ‘Langer Thuis’, in samenwerking met het ROS-netwerk en Raedelijn, en gaat de rol vervullen van centrale vraagbaak voor iedereen die vragen heeft over regionale samenwerking ten behoeve van ouderen die langer thuis willen blijven wonen. Het netwerkbureau staat in contact met spelers in het zorgveld, en brengt praktijkkennis bijeen. Bijvoorbeeld op het gebied van gedeelde ambities, geleerde lessen uit verschillende netwerkvormen en effectieve presentatie van resultaten.

Bent u betrokken bij de zorg aan thuiswonende (kwetsbare) ouderen, en zoekt u daarin weleens samenwerking met aanpalende overheids- verzekeraars- of zorgdisciplines uit uw regio? Vanaf nu kunt u voor informatie of contacten terecht bij Netwerkbureau Langer Thuis via www.regionalezorgnetwerken.nl. Aan de diensten van het Netwerkbureau zijn geen kosten verbonden.