078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Uit cijfers van CZ blijkt dat ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken op dit moment een vergoeding ontvangt in het kader van de prestatie Praktijkmanagement. VGZ geeft aan dat binnen de Drechtsteden 14 van de 105 huisartsen aangesloten bij de ZGWA het addendum Praktijkmanager hebben afgesloten.  

Net als in 2018 bieden zowel CZ als VGZ ook in 2019 een vergoeding aan voor Praktijkmanagement. Beide verzekeraars stellen nagenoeg gelijke eisen in ruil voor een vergoeding. Toch zijn er enkele noemenswaardige verschillen.

Zo biedt VGZ individuele huisartsen een vergoeding voor tussen de 1 en 3 uur per week per normpraktijk en CZ tussen de 3 en 4,5 uur. Voor samenwerkingsverbanden van 10.000 ingeschreven patiënten vergoedt VGZ tussen de 1,5 en 4,5 uur per week per normpraktijk en CZ tussen de 2 en 4,5 per week per normpraktijk. Tot slot gaat VGZ uit van een vergoeding van € 0,91 en CZ van € 0,95 per ingeschreven patiënt per kwartaal voor de inzet van maximaal 4,5 uur praktijkmanagement per normpraktijk.

Welk belang heeft de huisartspraktijk eigenlijk bij het gebruik van een praktijkmanager? De LHV, InEen en Marc Bruijnzeels van het Jan van Es instituut noemen de volgende belangen. Door het inschakelen van een praktijkmanager, kan de huisarts zelf (mede)bepalen welke ondersteuning hij wenst. De praktijkmanager ondersteunt de huisarts bij zijn managementtaken, terwijl de huisarts eindverantwoordelijke blijft. De praktijkmanager neemt taken over en ontlast daarmee de huisarts van de hoge werkdruk die ontstaan is door de combinatie van zorginhoudelijke en managementtaken. Dit levert de huisarts meer zorginhoudelijk te besteden tijd op. Dit komt de patiënt ten goede.

Is uw interesse gewekt? De prestatie kan worden aangevraagd door het invullen van de vragenlijst in de digitale contracteeromgeving van Vecozo (VGZ) of door het invullen van het  aanvraagwijzigingsformulier op de site van de verzekeraar (CZ).