078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

15 tot 20% van de Nederlandse bevolking (incl. kinderen) heeft last van obstipatie, diarree, een dikke opgeblazen buik en/of flatulentie. Ook wanneer de oorzaak van de klacht onbekend lijkt (bijvoorbeeld het Prikkelbaar Darm Syndroom), is een verwijzing naar een diëtist een optie.

Bij buikgerelateerde klachten zijn diëtisten altijd op zoek naar het meest passende advies voor de cliënt. Hiervoor kijken zij altijd kritisch naar het eetpatroon en de eetgewoontes van de cliënt, bijvoorbeeld:

  • Hoe wordt er gegeten, op welke tijdstippen en hoeveel? Met andere woorden: is er rust en regelmaat?
  • Zijn de mate van vezels, vet, vocht, lactose en fructose of eventueel alle fermenteerbare (afbreekbare) koolhydraten verdacht?
  • Hoe is de mate van beweging?
  • Kan jarenlang gebruik van medicatie van invloed zijn?

Cliënten komen vaak met een andere hulpvraag bij een zorgverlener, dan specifiek over buikklachten. Toch gebeurt het vaak dat de later ter sprake komende buikklachten de oorzaak zijn. Het gebeurt echter ook andersom. De cliënt komt met buikpijnklachten of mogelijke overgevoeligheid bij de zorgverlener terecht en later blijkt er toch sprake te zijn van een eetstoornis. Goed doorvragen en luisteren bij het eerste contact geeft dus soms heel andere inzichten. Mocht u als zorgverlener iets vermoeden in deze richting, vraagt u dan goed uit en kijk naar welke gespecialiseerde diëtist u kunt verwijzen (kijk op www.zorgkaarteerstelijn.nl voor een diëtiste in de buurt). De doorverwijzing is dan snel en ook effectief.

Multiculturele samenleving

In Nederland leven we in een multiculturele samenleving; Afrikanen, Aziaten, Zuid-Amerikanen en Zuid-Europeanen, soms in de tweede of zelfs derde graad. De Nederlandse eetgewoonten zijn dan ook doordrongen met voeding uit andere culturen. Hoe vaak eten we nog aardappelen, groente en vlees? Andersom nemen de andere culturen binnen ons land, ook onze gewoonten over. Zoals het drinken van melk met een smaakje, het eten van toetjes en de kant-en-klare pizza’s. Het experimenten met andere eetgewoonten kan klachten veroorzaken.

Een diëtist heeft de beschikking over hulpmiddelen om de oorzaak van dergelijke klachten te achterhalen. Zo is een diagnostisch eliminatiedieet, het zogeheten FODMaP-dieet, succesvol in Nederland geïntroduceerd. Bij dit dieet wordt advies gegeven met betrekking tot alle fermenteerbare koolhydraten, zoals fructo oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen. Het lijkt een ingewikkeld dieet, maar in de praktijk valt dit reuze mee. De cliënt kan samen met de diëtist een goed eetpatroon ontwikkelen, waarbij de klachten beduidend afnemen en het eetpatroon goed vol te houden is. Kosten en baten worden steeds tegen over elkaar afgewogen.

Met dit artikel over buikklachten, besluiten wij deze maand van de diëtist. In mei is de oefentherapeut aan de beurt, in onze “Maand van de oefentherapeut”.