078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Voor de ouder wordende mens is voeding erg belangrijk voor de kwaliteit van leven. Op tijd zorgen voor een optimale voeding zorgt voor het uitstellen van het risico op ondervoeding en het verminderen van voedingsgerelateerde klachten. De diëtist kan helpen om de kwetsbaarheid van deze ouderen te verminderen.

Het doel van de behandeling door de diëtist is een goed voedingspatroon waardoor de lichamelijke en psychosociale gezondheidstoestand en daarmee de kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere verbetert. Wanneer verbetering van de voedingstoestand niet mogelijk is, is de doelstelling kwaliteit van leven rond voeding zoveel mogelijk waarborgen. Het handhaven, verbeteren dan wel niet onnodig laten verslechteren van de voedingstoestand is geen doel op zich maar uitsluitend gericht op het welbevinden van de cliënt. Daarbij staan de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal. Hierbij is ook te denken aan voedingsadviezen bij klachten als slijmvorming, verminderde passage, benauwdheid, smaakverandering, misselijkheid, verslikken, obstipatie of diarree of vermoeidheid.

Het behandelplan en de behandeldoelen worden samen met de cliënt, en/of familie/mantelzorgers bepaald en afgestemd met het multidisciplinaire team. De wensen en prognose van de cliënt staan centraal.

De diëtist stelt de eiwit-, energiebehoefte en nutriënten-intake vast, rekening houdend met het medicijngebruik en de laboratoriumwaarden. Aan de hand van de voedingsanamnese wordt de voedingsinname van de cliënt berekend.        

De diëtist komt zo nodig bij de cliënt aan huis. Meerwaarde van bezoek aan huis is dat de diëtist de leefomgeving van de cliënt ziet en hier op in kan spelen met haar advies.

Vroegtijdig opsporen

Signalering van ondervoeding kan op verschillende momenten en door verschillende professionals in de eerstelijnszorg en thuiszorg worden uitgevoerd. Voor screening op ondervoeding zijn verschillende gevalideerde screeningsinstrumenten o.a. SNAQ65+.

Het monitoren van het gewicht van de cliënt is van belang, want het gewicht is vaak een goede parameter om de voedingstoestand te volgen. Een signaal is ook het ruim zitten van de kleding. In de eerstelijnszorg is het meten van de bovenarmomtrek een gevalideerd instrument voor het screenen op het risico op ondervoeding.

Meer weten over wat de diëtiste t.a.v. voedings- en dieetadvies bij kwetsbare ouderen kan betekenen? Neem dan contact op met de diëtisten in onze regio. Kijk hiervoor op www.zorgkaarteerstelijn.nl en selecteer daar een diëtiste bij u in de buurt.