078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vandaag een item over bekkenfysiotherapie. In de KOEL-regio is een mooi netwerk van samenwerkende bekkenfysiotherapeuten ontstaan. Lees over  het doel en de uitdagingen van de werkgroep.Eén van de initiatiefneemsters is Heidi Moossdorff, Steunpunt KOEL sprak met haar.

Heidi is als bekkenfysiotherapeut werkzaam bij Jong en Vitaal te Hardinxveld-Giessendam en als onderzoeker verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum op de afdeling Urologie. Samen met een collega heeft zij in 2002 de Werkgroep Bekkenfysiotherapie Drechtsteden opgezet. Het doel van de werkgroep was in eerste instantie om kennis te delen, van elkaar te leren en zo elkaar te versterken. Inmiddels is de werkgroep uitgegroeid tot ongeveer 12 bekkenfysiotherapeuten in de regio Drechtsteden.

In de loop der jaren is er ook een samenwerking ontstaan tussen de werkgroep en het bekkenbodemcentrum van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. In eerste instantie waren de bijeenkomsten gericht op het bespreken van casussen en indicaties. Inmiddels worden er presentaties aan elkaar gegeven over verscheidende onderwerpen en thema’s. De bijeenkomsten worden erg positief ontvangen en Heidi vindt dat de samenwerking en daarmee de kwaliteit van zorg merkbaar verbetert. Ze weten elkaar te vinden bij vragen, maken gebruik van elkaars expertise en kunnen daardoor gerichter aan elkaar doorverwijzen.

Voor Heidi en haar collega’s liggen nog wel wat uitdagingen op hun pad, zoals bijvoorbeeld urine-incontinentie. Vrouwen die net bevallen zijn denken vaak dat het normaal is dat zij 6 weken na de bevalling nog wat last hebben van urine-incontinentie. Terwijl vroegtijdige signalering en advisering zeer van belang is voor het voorkomen van chroniciteit van de klachten. Om die reden verzorgen bekkenfysiotherapeuten van de werkgroep ook voorlichtingen aan bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen of aan Huisartsengroepen. Heidi ziet graag de samenwerking binnen de eerste lijn verbeteren om te komen tot effectievere zorg voor deze patiënten.

World Continence Week

Van 20-26 juni 2016 is het World Continence Week, het is een week waarin over de hele wereld aandacht wordt gevraagd voor incontinentie. Er worden in allerlei plaatsen activiteiten, lezingen en gratis inloopspreekuren georganiseerd. Zo ook in de regio van KOEL, kijk op de volgende website waar en wat die activiteiten zijn: http://www.bekkenbodem.net/world-continence-week-2016-20-26-juni.