078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vandaag een item over de rol Claudicatio Intermittens en wat de fysiotherapeut voor deze patiëntengroep kan betekenen.

Geschreven door: Brent Melaard, Fysiotherapiepraktijk Lagendijk Goedereede.

Claudicatio Intermittens, in de volksmond ook wel etalagebenen of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) genoemd is een aandoening waarbij er sprake is van een vernauwing van de bloedvaten. Dit is het gevolg van slagaderverkalking en verharding van de vaatwand. Patiënten met claudicatio hebben vaak pijn in de kuiten wat toeneemt tijdens lopen of traplopen en vaak wegtrekt in rust, door bijvoorbeeld stil te blijven staan. Hoewel de pijnklachten vooral in de benen worden gevoeld, zit deze aandoening in het totale vaatstelsel en zorgt hiermee voor een vergrootte kans op een hartinfarct of CVA.

PAV is een veelvoorkomende aandoening, circa 19.1% van de NL bevolking lijdt hieraan. Jaarlijks komen er zo’n 25.000-30.000 nieuwe patiënten bij.

De oorzaak is veelal te vinden in een ongezonde leefstijl. Denk hierbij aan roken, onvoldoende bewegen, slechte voeding, overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk.

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in de zorg bij patiënten met PAV. Met name op het gebied van leefstijl en beweging is de fysiotherapeut specialist. Het doel is om verergering te voorkomen en de klachten te verminderen, waardoor ook de risicofactoren verminderen.

 

De fysiotherapeutische behandeling

De behandeling bij de gespecialiseerde fysiotherapeut bestaat uit gesuperviseerde looptherapie, (GLT), dit is een therapievorm gericht op het vergroten van de pijnvrije en maximale loopafstand onder begeleiding van een hiervoor opgeleide fysiotherapeut. Hierbij wordt volgens bepaalde richtlijnen looptraining uitgevoerd, vaak gebeurt dit bij de therapeut op de loopband en moeten patiënten zelf ook aan de slag met een wandelschema in hun dagelijks leven. Met dit wandelschema streven we naar een stevige wandelpas, wat intensiever zal zijn dan normaal wandelen. Zelfmanagement door regelmatig actief wandelen van langere afstanden is hierbij belangrijk.

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u minimaal 5 keer per week (het liefst dagelijks) traint met een voorkeur voor minimaal 30-60 minuten per dag. Het traject van de gesuperviseerde looptherapie duurt 12 maanden. De eerste periode intensief onder begeleiding van de fysiotherapeut en in een latere fase wordt deze begeleiding afgebouwd en wordt eigen verantwoording en zelfstandigheid steeds belangrijker.

De fysiotherapeut helpt bij het bepalen van de loopafstand die ervoor zal zorgen dat u steeds langer kunt lopen en zal uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken om samen met u een persoonlijk gestructureerd trainingsprogramma samen te stellen voor het beste resultaat.

Deze looptherapie heeft volgens onderzoeken in veel gevallen een beter en langer resultaat dan bijvoorbeeld een interventie bij de chirurg als dotteren of stents, daardoor is deze looptherapie de eerste keus voor behandeling van Claudicatio Intermittens (PAV of etalagebenen).

Naast een toename van de loopafstand en de conditie draagt de therapie ook bij aan een betere leefstijl zoals stoppen met roken, gezond eten en beter bewegen, wat weer invloed heeft op uw conditie en overgewicht. Daarnaast is er sprake van een positieve invloed op (indien aanwezig) verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en diabetes.

De gespecialiseerde fysiotherapeut is aangesloten bij ClaudicatioNet, een landelijk netwerk van fysiotherapeuten en vaatchirurgen. Op de website van ClaudicatioNet, www.claudicationet.nl, kunt u een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt vinden.