078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vandaag een item over de samenwerking van de fysiotherapeut met het Sociale Domein.

FysioDordt is een coöperatie van samenwerkende fysiotherapeuten. Zij zetten zich onder andere in voor eenzame ouderen in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Arno Hendriks is één van de kartrekkers in dit project. Arno is fysiotherapeut, zijn praktijk Balanz Fysiotherapie is gevestigd in Dordrecht Oost (Stadspolders/ Dubbeldam).

Arno heeft het verbeteren van de zelfredzaamheid van de bewoners in Dordrecht als belangrijk speerpunt naast de directe zorg voor zijn cliënten in de praktijk. Voor hem bestaat zelfredzaamheid uit Goede Gezondheid en Fysieke Conditie. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de 65-plussers zich wel eens eenzaam voelt, 10% zit zelfs in een sociaal isolement. In Dordrecht Oost neemt de vergrijzing de komende 10-15 jaar sterk toe, waardoor de groep kwetsbare ouderen en eenzaamheid ook zal stijgen. Met dat als uitgangspunt hebben verschillende organisaties een convenant gesloten op het thema eenzaamheid. De gemeente wil graag organisaties aan elkaar verbinden, zowel welzijnsorganisaties als zorgorganisaties. Voorbeelden van organisaties zijn: Stichting MEE, de Zichtbare Schakel, Helpende Handen, huisartsen, de wijkverpleegkundige, GGD en zo dus ook FysioDordt. Arno ziet graag in de toekomst zijn praktijk als een soort Buurthuis voor de wijk waar een gezonde leefstijl centraal staat. Het moet een plek worden waar bewoners in de wijk terecht kunnen voor fysiotherapie, educatie, beweegprogramma’s, voorlichting, sociale contacten en begeleiding kunnen krijgen voor een gezonde leefstijl. Uiteindelijk is leefstijl een belangrijk onderdeel voor een goede gezondheid.

Wat levert deze samenwerking op?

Het is goed om gesprekspartner te zijn voor de gemeente, voor de gemeente zijn de fysiotherapeuten een waardevolle partner. FysioDordt heeft een aantal jaar geleden een opdracht aangenomen om 75-plussers te monitoren. Zo zijn er 1400 75-plussers getest op conditie en gezondheid. Op basis van die statistieken maakt de gemeente mede hun beleid. Al die overleggen en bijeenkomsten kosten Arno veel tijd maar de fysiotherapeut is een belangrijke speler in het Zorg Domein en met de verschuiving van de WMO komt het Sociale Domein steeds dichterbij het Zorg Domein te liggen. Wat Arno wel als struikelblok ervaart is dat er wel eens verschuivingen ontstaan van sleutelfiguren binnen een bepaalde organisatie, waardoor er soms opnieuw afspraken gemaakt of contacten gelegd moeten worden. Maar bovenal denkt Arno graag mee over beleid op gemeentelijk niveau in plaats van alleen bezig te zijn met zijn eigen praktijk. Op deze manier kunnen fysiotherapeuten hun aanbod aanpassen aan de vraag uit de wijk.