078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vandaag een item over wat een logopedist kan betekenen voor COPD-patiënten.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen aan de luchtwegen. Bij COPD komt toenemende benauwdheid en kortademigheid voor. Ondersteuning bij het verbeteren van de ademhaling is dan wenselijk.

Heeft u daarbij wel eens aan een logopedist gedacht?

Adem

De logopedist heeft op het gebied van de adem in relatie met de stemgeving veel kennis en kunde in huis. Om tot een juiste adembeheersing voor het spreken te komen, worden ontspannings- en adem/stemoefeningen aangeboden.  Door bewustwording van de uitademing kan een nieuw adempatroon ontstaan. Samen met de COPD-patiënt wordt gezocht  naar efficiëntie in de ademhaling en “adem op maat” .

Stem

Om de stem te kunnen gebruiken is ademlucht nodig. De logopedist heeft veel stemoefeningen paraat, waarbij er samen met de cliënt gezocht wordt naar de juiste trilling van de stembanden.

Resonansoefeningen zorgen voor een ontspannen stemgeving en brengen de slijmvliezen in trilling. Ook bij de thorax en de longen komt er meer trilling. Er wordt gewerkt aan het loslaten van extra spierspanning in dit gebied met houdingsveranderingen als resultaat. Het gebruik van resonansoefeningen wordt door mensen met COPD als prettig ervaren en het kan een positief effect hebben op het vele hoesten.

Spraak

Wanneer het spreken door de benauwdheid te vermoeiend wordt, wordt de spraak vaak onduidelijker, binnensmonds of afgeraffeld. Sommige mensen zwijgen daardoor meer dan ze zouden willen. De logopedist kan de cliënt bewust maken van een goede ademverdeling en oefeningen doen om spaarzaam met de adem en spraak om te gaan.

Slikken

Goed slikken vraagt een juiste coördinatie van mondspieren en ademhaling. Omdat mensen met COPD veel hoesten, wordt verslikken regelmatig niet gesignaleerd. Zeker als krachten afnemen, mensen ouder worden, is het zinvol een logopedist in te schakelen om het slikken verder te onderzoeken. Door vragenlijsten, slikobservatie en sliktest kan een goed beeld verkregen worden van het slikken. Een tijdige signalering en advisering omtrent de slikfunctie kan een mogelijke pneumonie en/of exacerbatie voorkomen.

De logopedist zou niet mogen ontbreken in het behandelteam rondom mensen met COPD, naast fysiotherapeut, ergotherapeut en andere behandelaars.

Door het begeleiden van mensen met COPD met het optimaliseren van adem-stem-spraak en slikken kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Josseline van der Schoor

www.logopediepraktijk.org