078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vandaag een item over “Wat is preverbale logopedie?” Binnen de praktijk van Silderhuis logopedie zijn er verschillende specialisaties. Eén daarvan is de preverbale logopedie: de behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij baby’s en  jonge kinderen.

De mond reageert al voor de geboorte op tactiele prikkels, zelfs al met 7 weken. De foetus vertoont  goed ontwikkelde zuig- en slikpatronen tussen de 15 en 18 weken. De mond is het centrum van waaruit de ontwikkeling begint. De coördinatie tussen zuigen – slikken – ademen is een levensvoorwaarde.

Als een baby geboren wordt beschikt hij over een aantal orale reflexen. Deze reflexen zorgen voor informatie over verloop en volgorde van bewegen, zodat de baby deze bewegingen bewust kan leren uitvoeren. Waar het zuigen eerst reflexmatig gestuurd is, wordt het nu een vaardigheid. Er is heel veel herhaling nodig om een beweging in te slijpen, zodat deze  later automatisch kan worden opgeroepen. De orale reflexen zullen dan verdwijnen. Als de orale reflexen blijven bestaan leidt dat tot problemen; ze verhinderen  de ontwikkeling van de willekeurige bewegingen.

Het kunnen maken van willekeurige bewegingen met de lippen, tong, kaak en het gehemelte is nodig om bijvoorbeeld te kunnen kauwen, brabbelen en spreken. Bij het zuigen, slikken, bijten en kauwen zijn het vrij grove bewegingen. Gevarieerde bewegingen zijn nodig voor de goede verwerking van allerlei verschillende substanties in voeding.

Wanneer deze ontwikkeling van reflexmatige bewegingen naar willekeurige bewegingen niet goed verloopt kunnen er verschillende problemen ontstaan.

Problemen kunnen te maken hebben met:

  • drinken uit de borst
  • drinken uit de fles
  • het eten met een lepel
  • het kauwen
  • het drinken uit een beker
  • veelvuldig kwijlen
  • verslikken

De preverbale logopedie vindt altijd thuis plaats op medische indicatie van bijvoorbeeld een kinderarts of een consultatiebureau arts.

Allereerst zal de logopedist de hulpvraag (het probleem) in kaart brengen. De logopedist observeert het eten/drinken en het slikken. Ouders krijgen adviezen over hoe ze het eten/drinken en/of slikken kunnen beïnvloeden; deze adviezen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de houding van het kind, de speen en de voeding.

De behandeling is erg uiteenlopend en specialistisch en verschilt per kind en systeem (gezin). Indien nodig wordt er samengewerkt met andere zorgverleners.

Meer informatie over de preverbale logopedie kunt u vinden op: www.prelogopedie.nl

Meer informatie over onze praktijk en andere specialisaties kunt u vinden op www.silderhuislogopedie.nl