078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Ervaringen uitwisselen met andere POH-GGZ? En benieuwd naar het laatste nieuws dat voor uw werkveld van belang is? Kom dan op donderdag 15 oktober van 15.00 tot 17.00 uur naar de netwerkbijeenkomst voor POH-GGZ!

Wij faciliteren sinds enkele jaren netwerkbijeenkomsten voor en door POH-GGZ bij ons op kantoor in Zwijnrecht. Deze groep groeit sterk in onze regio en we hopen daarom ook deze keer weer nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Tijdens de bijeenkomst wisselen we op een interactieve wijze ervaringen uit, wordt u op de hoogte gehouden van wat er speelt in de regio en komen actuele onderwerpen aan de orde. Hieronder vindt u het programma voor deze bijeenkomst.

Aanmelden
Aanmelden kan door midden van het sturen van een e-mail t.a.v. Saskia van der Linden via s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Programma
14.45 uur – Ontvangst.
15.00 uur – Opening en welkom door Ruud van Rijsingen, psycholoog.
15.05 uur – Highlights vorige bijeenkomst en huidige stand van zaken regio KOEL
                     (inzet POH-GGZ, wijkscan,  zorgkaart, consultatieve dienst, sociale kaart)
                     door Wilmar van Dop, manager Steunpunt KOEL.
15.30 uur – Interactief in groepjes. Onderwerp: “Dagindeling van de POH-GGZ”.
16.00 uur – Pauze
16.15 uur – Toelichting “Rol van Landelijke Vereniging POH-GGZ” door Leonore Nicolaï,
                     voorzitter.
16.45 uur – Evaluatie en rondvraag.
17.00 uur – Einde.

Graag tot ziens op 15 oktober!

Wilmar van Dop, manager Steunpunt KOEL