078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

De Hoeksche Waard streeft een dementievriendelijke samenleving na. De afgelopen maanden zijn stappen gezet naar een nieuwe manier van werken om de groei van het aantal mensen met dementie op te kunnen vangen en de onderlinge ketenzorgsamenwerking te versterken.

Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is de grootste wens van vele mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hiervoor is het noodzakelijk dat men de juiste zorg en ondersteuning krijgt en rekening gehouden wordt met de draagkracht van de mantelzorger. Om mensen en ook de zorgverleners te helpen hun weg te vinden in het woud dat dementiezorg heet, zijn meerdere casemanagers ketenzorg dementie aangesteld.

Door casemanagers te koppelen aan een huisarts(praktijk) wordt de samenwerking versterkt en worden de mogelijkheden van vroeg-signalering vergroot. De komende weken maken de casemanagers afspraken met de huisartsen om de nieuwe werkwijze toe te komen lichten en werkafspraken te maken. Hierbij wordt tevens een factsheet uitgedeeld met o.a. de inclusie en exclusiecriteria, wijze van aanmelding en contactgegevens van de casemanagers ketenzorg dementie.