010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Dementievriendelijke Hoeksche Waard? Geef uw mening!

Een op de vijf mensen krijgt op enig moment in zijn leven dementie. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie als percentage van de totale bevolking momenteel sterk toe. In de Hoeksche Waard stijgt dit percentage nog harder dan in de rest van het land. In 2020 leed al 2% van […]

Lees verder

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Paramedici zijn van grote waarde voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen patiënten. Toch zijn ze vaak nog beperkt georganiseerd en aangehaakt bij multidisciplinaire zorgnetwerken. Op 1 april 2021 is daarom het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben de betrokkenen

Lees verder

Jaarverslag 2020

Graag bieden we u het gezamenlijke publieke jaarverslag 2020 van Steunpunt KOEL en ZorgImpuls aan. Vanaf dit jaar zijn wij één organisatie en daar past ook een gemeenschappelijk jaarverslag bij. Graag nemen we u mee in een selectie van onze resultaten en ook de fusie komt aan de orde. De inhoud staat natuurlijk voorop. Daar […]

Lees verder

Vacature werkstudent

KOEL-ZorgImpuls zoekt een werkstudent voor 20 uur per week. Over KOEL-ZorgImpuls Wij zijn KOEL-ZorgImpuls. Zorg anders organiseren is onze expertise. De beste zorg, betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Daar gaan we voor. Zorgverleners en organisaties verbinden, adviseren en begeleiden is wat we doen. Dat doen we onafhankelijk en deskundig. Doelgericht en met doorzettingsvermogen. Wij geloven […]

Lees verder

Versnellersrol ggz-wachttijden

De aanpak van de wachttijden in de ggz is urgent. Overal, ook in Rotterdam, zijn er veel initiatieven om hier iets aan te doen, maar daarmee zijn de lange wachttijden niet opgelost. Daarom heeft de landelijke stuurgroep ‘Weg van de Wachtlijst’ eind vorig jaar de niet vrijblijvende opdracht gegeven een versnelde aanpak te realiseren. In […]

Lees verder

Rotterdamse organisaties slaan handen ineen

De wachttijden in de ggz zijn te hoog. Als het gaat om de wachttijden in de specialistische ggz is Rotterdam een van de probleemregio’s. Op 27 januari heeft de regionale Taskforce GGZ Wachttijden Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee onderschrijven zij het belang om samen tot oplossingen te komen en de wachttijden in de ggz te […]

Lees verder

Handreiking Advance Care Planning beschikbaar

De huisartsenzorggroepen Haringvliet, Hoeksche Waard en HAP Hellegat hebben in samenwerking met Steunpunt KOEL een handreiking Advance Care Planning (ACP) gemaakt rondom het levenseinde van haar meest kwetsbare patiënten. Het is inmiddels duidelijk geworden dat juist deze groep mensen de slechtste prognose hebben; ook in de ziekenhuizen.Vanuit het belang van de patiënt en de huisarts […]

Lees verder

Patiënt als persoon centraal met PREM

Om echt patiëntgerichte zorg te bedrijven, is het essentieel om ook van echte patiënten te weten hoe ze over de zorg denken. Waar ze tevreden over zijn, of wat zij juist missen. Om die informatie van patiënten zelf te krijgen, gaat Steunpunt KOEL samen met de zorggroepen Haringvliet, Hoeksche Waard en Cohaesie aan de slag […]

Lees verder

Online evenement Ouderen langer thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Praat op 16 maart met ons mee over de vraag hoe we in een veranderende samenleving omgaan met een groeiende en diverse groep ouderen, tijdens het online evenement ‘Regiotour Zuid-West Nederland: Een nieuwe generatie ouderen […]

Lees verder

Oncologiewerkgroep van boven- naar subregionaal

Eind mei vroegen we u om met ons mee te denken. Het ging toen over een blauwdruk voor bovenregionale transmurale afspraken (RTA) rondom oncologie in de regio Zuid-Holland Zuid en Rotterdam. De destijds opgerichte initiatiefgroep dacht dat zulke afspraken de samenhang van de oncologische zorg tussen eerste- en tweede lijn konden versterken.

Lees verder