010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Handreiking Advance Care Planning beschikbaar

De huisartsenzorggroepen Haringvliet, Hoeksche Waard en HAP Hellegat hebben in samenwerking met Steunpunt KOEL een handreiking Advance Care Planning (ACP) gemaakt rondom het levenseinde van haar meest kwetsbare patiënten. Het is inmiddels duidelijk geworden dat juist deze groep mensen de slechtste prognose hebben; ook in de ziekenhuizen.Vanuit het belang van de patiënt en de huisarts […]

Lees verder

Patiënt als persoon centraal met PREM

Om echt patiëntgerichte zorg te bedrijven, is het essentieel om ook van echte patiënten te weten hoe ze over de zorg denken. Waar ze tevreden over zijn, of wat zij juist missen. Om die informatie van patiënten zelf te krijgen, gaat Steunpunt KOEL samen met de zorggroepen Haringvliet, Hoeksche Waard en Cohaesie aan de slag […]

Lees verder

Online evenement Ouderen langer thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Praat op 16 maart met ons mee over de vraag hoe we in een veranderende samenleving omgaan met een groeiende en diverse groep ouderen, tijdens het online evenement ‘Regiotour Zuid-West Nederland: Een nieuwe generatie ouderen […]

Lees verder

Oncologiewerkgroep van boven- naar subregionaal

Eind mei vroegen we u om met ons mee te denken. Het ging toen over een blauwdruk voor bovenregionale transmurale afspraken (RTA) rondom oncologie in de regio Zuid-Holland Zuid en Rotterdam. De destijds opgerichte initiatiefgroep dacht dat zulke afspraken de samenhang van de oncologische zorg tussen eerste- en tweede lijn konden versterken.

Lees verder

Samenwerking aanpak wachtlijsten ggz

Jaarlijks behandelen we landelijk rond de 500.000 mensen in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz). De wachttijden zijn lang, voor zowel volwassenen met psychische hulpvragen als voor jongeren met autisme, ADHD en gedragsstoornissen. Op 26 mei hebben 15 organisaties, van ggz-aanbieder tot gemeente en van huisarts tot zorgverzekeraar, een overeenkomst getekend voor kortere wachttijden en betere […]

Lees verder

Praten helpt!

Sommige dingen voelen te groot, pijnlijk of persoonlijk om onder woorden te brengen, dus houd je ze maar binnen. Toch bewijst onderzoek naar psychische draagkracht bij ingrijpende levensgebeurtenissen keer op keer

Lees verder