078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

E-health bekostigen in de huisartsenzorg

In 2019 geldt voor de huisarts en POH-GGZ dat het er niet toe doet hoe het contact met de patiënt plaatsvindt (face-to-face, per e-mail, telefonisch, persoonlijke gezondheidsomgeving etc.). Als het vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, kan het als consult worden gedeclareerd.

Lees verder

Alblasserdam Beweegt

Alblasserdam Beweegt is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband tussen zorg- en beweegaanbieders. Deze dienst is voortgekomen vanuit Steunpunt KOEL, de gemeente Alblasserdam en Stichting Welzijn Alblasserdam.

Lees verder

Update ELV-coördinatiepunten in de regio

Het afgelopen jaar zijn wij betrokken geweest bij verschillende projecten rondom het realiseren van een ELV-coördinatiepunt. We hebben voor u in beeld gebracht hoe de stand van zaken nu is in de KOEL-regio.

Lees verder

Helpt u mee de dermatologiezorg te verbeteren?

Uit onderzoek blijkt dat patiënten in zo’n 50% van de gevallen, te laat of onnodig in de tweede lijn belanden met dermatologische problemen. Samen met het Erasmus MC en DermaHaven wordt daarom een project gestart wat gericht is op het optimaliseren van de dermatologieketen, met als concrete doelstelling het aantal verkeerde verwijzingen binnen 2 jaar […]

Lees verder

Tool geeft inzicht in verbeterpunten integraal werken in de praktijk

Het wijkgericht integraal werken heeft de laatste jaren een vlucht genomen in veel gemeenten en wordt toegepast in veel wijken. Onder integraal werken verstaan we in samenhang en afstemming, domeinoverstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij zorg- en hulpvragen en bij het voorkomen van zorg- […]

Lees verder