078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Tool geeft inzicht in verbeterpunten integraal werken in de praktijk

Het wijkgericht integraal werken heeft de laatste jaren een vlucht genomen in veel gemeenten en wordt toegepast in veel wijken. Onder integraal werken verstaan we in samenhang en afstemming, domeinoverstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij zorg- en hulpvragen en bij het voorkomen van zorg- […]

Lees verder

Ondersteuning ergotherapeuten

Een groot deel van de eerste lijn werd al ondersteund, maar sinds januari 2018 is het ook voor ergotherapeuten mogelijk om ondersteuning te ontvangen van een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS). Dit komt door een uitbreiding van de ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ van VWS, die de financieringsstroom van de ROS reguleert.

Lees verder

LogoNet Drechtsteden: samenwerken loont

5 logopediepraktijken in Dordrecht en Papendrecht hebben de handen ineengeslagen en vormen sinds vorig jaar samen LogoNet Drechtsteden. Naast alle voordelen die samenwerken biedt, is een breder podium ontstaan om logopedie beter voor het voetlicht te brengen.

Lees verder