010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Eind mei vroegen we u om met ons mee te denken. Het ging toen over een blauwdruk voor bovenregionale transmurale afspraken (RTA) rondom oncologie in de regio Zuid-Holland Zuid en Rotterdam. De destijds opgerichte initiatiefgroep dacht dat zulke afspraken de samenhang van de oncologische zorg tussen eerste- en tweede lijn konden versterken.

De afgelopen maanden heeft de initiatiefgroep diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaruit gaandeweg naar voren kwam dat zorgverleners de verbetering van de samenhang eerder zoeken in kleinschalige verbanden – gecentreerd rond een ziekenhuis – dan in grootschalige, bovenregionale afspraken. Daarom zijn we de verschillende initiatieven per subregio uit elkaar gaan trekken, en gaan we nu in kleinere verbanden verder.

Een wijziging van schaal dus, maar de intentie blijft hetzelfde: goede, samenhangende oncologische zorg. Wilt u hier een bijdrage aan leveren, of zoekt u aansluiting op bestaande samenwerkingsstructuren? De initiatiefgroep blijft een platform om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Steunpunt KOEL helpt bovendien graag met het leggen van contacten, of het opzetten en ondersteunen van subregionale initiatieven.