078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Onze OncologieNetWerken (ONW) verenigen diverse lokale zorgverleners met als doel lokaal betere en goed op de zorgbehoefte van de oncologische patiënt afgestemde zorg te bieden. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. Door steeds betere diagnostiek en behandeling neemt het aantal diagnoses en overlevers toe. De gevolgen van een behandeling voor kanker zijn veelal groot en omspannen meerdere domeinen van het leven van de (ex-)patiënt: fysieke gezondheid, mobiliteit, arbeidsreïntegratie en maatschappelijke participatie, relaties, enz.. Ook wanneer de kanker zelf met succes is behandeld.

Om de patiënt te ondersteunen in het verduidelijken van zijn hulpvraag en om deze vraag daarna volgens principes van zelfmanagement te koppelen aan een coherent zorgaanbod in de eigen regio, is in toenemende mate behoefte aan afstemming van de zorg in een keten dicht bij huis. Hiervoor hebben wij met enthousiaste zorgverleners Oncologie NetWerken (ONW) opgestart. Door betere communicatie tussen de verschillende disciplines binnen het netwerk, zal de zorgbehoefte van de patiënt steeds meer centraal komen te staan.

Hieronder een overzicht van de ONW’s in onze regio, met links naar de websites met deelnemende zorgverleners. De zorgverleners vindt u ook op onze zorgkaart (de zorgverleners in Leerdam vindt u op de site van ONW Leerdam).

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project en/of de OncologieNetWerken kunt u contact opnemen met adviseur Adja Strijker via 078-6193068 of a.strijker@steunpuntkoel.nl.