078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Steunpunt KOEL verbindt en versterkt de eerstelijnszorg met als doel het realiseren van betaalbare eerstelijnszorg in de buurt. Dit doen we vanuit een maatschappelijke opdracht in de regio Zuid-Holland Zuid.

We werken voor eerstelijnszorgprofessionals: apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, verloskundigen, wijkverpleging en medewerkers in de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Daarnaast werken we samen met organisaties voor zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars.

Wij bieden, als regionale ondersteuningsstructuur (ROS*) advies en ondersteuning in de omslag naar geïntegreerde eerstelijnszorg. U kunt ons inschakelen voor het verbinden van partijen binnen en met de eerste lijn en het organiseren en borgen van samenwerking. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in en met de eerste lijn. Met kennis, ervaring en bovenal enthousiasme staan wij bij Steunpunt KOEL voor u klaar en denken wij graag met u mee.

Wij werken nauw samen met Leerpunt KOEL, de nascholingsorganisatie voor de eerste lijn. Waar mogelijk, zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van nascholingen. Bekijk het nascholingsaanbod op www.leerpuntkoel.nl.

Meer weten over ons? Neemt u met uw vragen gerust contact met ons op (tel. 078-6193068 of per mail).

*We maken deel uit van een landelijk ROS-netwerk.