078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

De raad van toezicht van Steunpunt KOEL bestaat uit 5 leden. Conform het corporate healthcare governance model houdt de raad toezicht op de activiteiten en financiële exploitatie van het Steunpunt. De raad van toezicht toetst deze aan de in de statuten geformuleerde doelstellingen.  

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J. van Baar, voorzitter
  • De heer D.J. Frijling, secretaris
  • De heer M. Smulders, lid
  • De heer A.G.H. Groot Roessink, lid
  • Mevrouw W.E.C. Wisse, lid

De raad van toezicht vergadert 6 keer per jaar. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de raad van toezicht en de directeur. Tevens beoordeelt de raad van toezicht jaarlijks zijn functioneren conform de Governance-code.