010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Om echt patiëntgerichte zorg te bedrijven, is het essentieel om ook van echte patiënten te weten hoe ze over de zorg denken. Waar ze tevreden over zijn, of wat zij juist missen. Om die informatie van patiënten zelf te krijgen, gaat Steunpunt KOEL samen met de zorggroepen Haringvliet, Hoeksche Waard en Cohaesie aan de slag met de gevalideerde PREM-vragenlijst voor patiënt-ervaringsinformatie.

PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure (door de patiënt gerapporteerde ervaringsmeting). Het meetinstrument is in samenwerking met Stichting Nivel en IQ Healthcare ontwikkeld door Ineen, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland. De PREM maakt de patiënt niet tot lijdend voorwerp van zorg, maar benadert hem als actief, assertief, taalvaardig en bewust handelend persoon. De antwoorden leveren uiteindelijk informatie op waarmee de eerstelijnszorg de zorgervaring door patiënten kan verbeteren.

In de regio’s Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten/Rozenburg wordt de vragenlijst uitgezet onder de populatie chronischezorgpatiënten van de deelnemende huisartsen. De gezamenlijke inzet van de PREM is een mooie ontwikkeling, waarmee de drie betrokken zorggroepen een samenhangend beeld verwachten te krijgen van de zorgbeleving in onze regio. Een mooie stap om persoonsgerichte zorg integraal en regiobreed te versterken.
 
De verwachting is dat de vragenlijsten na de zomer van 2021 worden uitgezet en dat de resultaten in het vierde kwartaal van dit jaar worden opgeleverd. We zijn bijzonder benieuwd naar de ervaringen van de patiënten.