078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

De praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) blijft bestaan als functie in het huisartsenteam naast de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) meldt de V&VN. Voor beide functies bestaat perspectief binnen de huisartsenpraktijk. Hierover hebben LHV en NHG een akkoord gesloten met InEen, NVvPO, NVDA, V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners, en de HBO-opleidingen. 

De uitkomst leidt tot helderheid over het toekomstperspectief van de POH-S bij werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg en bij de opleidingen. LHV en NHG hebben besloten dat de inmiddels goed ingeburgerde en gewaardeerde POH-S onderdeel blijft uitmaken van het huisartsenpraktijkteam. De opleiding tot praktijkverpleegkundige huisartsenzorg PVH wordt voortgezet en de opleiding POH-S wordt hervat.

Verantwoordelijkheden POH-S en PVH
Deze POH-S is verantwoordelijk voor laagcomplexe zorg. De PVH is verantwoordelijk voor hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan.Uitgangspunt voor de beide functies zijn de bestaande competentieprofielen, voor de POH-S het competentieprofiel 2004 en voor de PVH het competentieprofiel 2014 PVH, beiden opgeleid op hbo-niveau.

Afsluiting onzekere periode
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), waarin werkgevers en werknemers samenkomen, bracht onlangs alle partijen bij elkaar, om een einde te maken aan de onzekerheid die was ontstaan bij POH-ers, aankomende studenten en hun opleidingsinstellingen over hun toekomstperspectief. In afwachting van de komst van de praktijkverpleegkundige werd de Hbo-opleiding tot POH-S stilgelegd, terwijl pas over vier jaar afgestudeerden uit de Hbo-opleiding tot PVH uitstromen. In de afgelopen periode is krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Met het akkoord maken de veldpartijen een einde maken aan deze situatie. 

Afspraken over toekomst
SSFH verduidelijkt in een aantal afspraken de rol van de praktijkondersteuner somatiek. Afgesproken is dat SSFH in samenwerking met de veldpartijen ondersteuning geeft bij het onderscheid maken in laagcomplexe- en hoogcomplexe zorg om te bepalen welke competenties en niveaus nodig zijn. SSFH organiseert met het veld voldoende stageplaatsen. SSFH bewaakt verder de kwaliteit van de POH-S opleidingen via certificering en realiseert een landelijk uniform toelatingsassessment voor de opleiding tot POH-S. De oproep aan opleiders is om beide leerlijnen tot POH-S en PVH aan te bieden in het hoger beroepsonderwijs.

Bron: website V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners