078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Het project ‘Gezinnen in beweging’ richt zich op gezinnen met kinderen van 0-4 jaar waarbij kinderen en/of ouders (risico op) overgewicht of obesitas hebben. De gezinnen komen bij voorkeur uit de wijken Kort Ambacht en Noord uit Zwijndrecht. Bent u een zorgverlener in die buurt, dan heeft u per mail al informatie verkregen over dit project. Als de interventie u aanspreekt en u signaleert mogelijke deelnemers, laat ze zich dan opgeven via m.koreman@rivas.nl.

Het project bestaat uit een half jaar durende gratis interventie waarbij de gezinnen op dinsdagen aan de slag gaan om een gezonde leefstijl voor het gehele gezin te creëren. Denk aan groepsbijeenkomsten gericht op (op)voeding, beweegactiviteiten met ouder & kind of alleen voor het kind en kookworkshops. In totaal bedraagt het programma:

  • 6 groepsbijeenkomsten (met opdrachten voor thuis)
  • 6 beweegmomenten
  • 2 kookworkshops

Initiatiefnemers
Voetbalvereniging Groote Lindt en Stichting Hattrick hebben hun handen in 1 geslagen om een subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMW (sportimpuls). Uiteindelijk hebben zij samen met Rivas, Aafje, Welzijnsorganisatie Diverz, CJG, Dienst Gezondheid & Jeugd, gymnastiekvereniging O&O en de Toppie sportcoaches het project ‘Gezinnen in beweging’ opgezet om preventief overgewicht tegen te gaan.

Belangrijke criteria
Belangrijke criteria om deel te mogen nemen aan dit traject:

  • De thuissituatie moet veilig en stabiel zijn.
  • Licht verstandelijke beperkte ouders kunnen NIET deelnemen.
  • De ouder moet voldoende gemotiveerd zijn om mee te doen aan de interventie (voelt zich bijvoorbeeld niet gedwongen door de verwijzer).
  • Als een ouder niet bereid of niet in staat is om in een groep te kunnen functioneren, vanwege ernstige sociale, psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek dan kunnen ze NIET deelnemen.

Start
Datum: Dinsdag 21 februari 2017
Locatie: Hart van Meerdervoort (Kort Ambacht)
Aanmelden: mailen naar m.koreman@rivas.nl of bel 06-27209914. Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden om te kijken of het traject bij het gezin past.

Bekijk ook de flyer van het project Gezinnen in beweging.