078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Rugproject is gestart!

1 oktober jl. is het rugproject van start gegaan. Het doel van dit project is de zorg voor patiënten met lage rugklachten te verbeteren door een zorgtraject te implementeren in de huisartsen-, fysiotherapie en oefentherapiepraktijk. Dit gebeurt d.m.v. de Start Back Screening Tool (SBST). We werken samen met het Erasmus Medisch Centrum alwaar gelijktijdig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de SBST.

Rugproject is gestart!

1 oktober jl. is ons rugproject van start gegaan. Het doel van dit project is de zorg voor patiënten met lage rugklachten te verbeteren door een zorgtraject te implementeren in de huisartsen-, fysiotherapie en oefentherapiepraktijk. Het project beoogt een gestandaardiseerde en uniforme werkwijze van huisartsen en (fysio/oefen)therapeuten te realiseren in geval van aspecifieke lage rugklachten bij volwassen patiënten (18 jaar en ouder). De werkwijze wordt mogelijk door het implementeren van de Start Back Screening Tool (SBST) waarmee patiënten worden gecategoriseerd en hoog risico op chroniciteit vroegtijdig wordt herkend. Hierna kan een passende therapie/interventie worden ingezet en wordt beoogd het percentage recidiverende patiënten terug te brengen. Binnen ons werkgebied gaat het project op 3 plaatsen van start met enthousiaste medewerking van eerstelijnszorgverleners in Rozenburg, Hendrik-Ido-Ambacht en in Dordrecht.

Doel van het project
Het doel van het project is dat patiënten met aspecifieke lage rugklachten sneller hun klachten onder controle krijgen en weer kunnen participeren in het dagelijks leven. De chroniciteit van lage rugklachten kan worden verminderd en zelfs voorkomen door de onderlinge communicatie tussen zorgverleners en de aangeboden zorgverlening beter op elkaar af te stemmen en de informatievoorziening richting de patiënt te verbeteren. Dit leidt tot minder verwijzingen naar de tweede lijn.

De behandeling binnen het project is gericht op het verbeteren van de kennis van de patiënt over zijn/haar rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. De patiënt leert de klachten te verminderen, te voorkomen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Gedragsverandering staat centraal. Daarnaast vindt er een goede afstemming van zorg plaats door een verbeterde communicatie tussen de betrokken zorgverleners, wat een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. De kennis van de patiënt over zijn/haar rugklachten wordt onder andere vergroot door de mondelingen informatie en advies door de zorgverleners, ondersteund met een informatieboekje, film en website. Alle producten zijn te vinden op www.rugpijn-info.nl.

Samenwerking met Erasmus Medisch Centrum
In dit project werken we samen met het Erasmus Medisch Centrum. Zij voeren parallel aan ons project een wetenschappelijk onderzoek uit naar de implementatie van de Start Back Screening Tool (SBST) binnen de huisartsen-, fysiotherapie- en oefentherapiepraktijk.

Wilt u meer informatie over dit project, lees dan het item Chroniciteit achter de rug of neem contact op met Laura Nederpelt, projectleider Rugproject bij Steunpunt KOEL.

Blijf onze website volgen over het verloop van dit project!