078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Op 1 oktober jl. is ons rugproject van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang en zijn 170 patiënten geïncludeerd door de deelnemende zorgverleners.

Het doel van dit project is de zorg voor patiënten met lage rugklachten te verbeteren door een zorgtraject te implementeren in de huisartsen-, fysiotherapie en oefentherapiepraktijk. Het diagnose-instrument wat hiervoor gebruikt wordt is de STarT Back Tool. De Nederlandse vertaling van de tool is onderzocht en kan sinds december 2016 als valide worden beschouwd 1. Naast dat we de zorg voor de patiënten met lage rugklachten willen optimaliseren, willen we ook de samenwerking tussen de huisartsen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten verbeteren.

Een groep zorgverleners in Rozenburg en Dordrecht nemen deel aan dit project. Eerder nam een groep in Hendrik Ido Ambacht ook deel, maar zij hebben hun deelname moeten stoppen vanwege verschuiving van personele bezetting. De andere twee groepen doen erg hun best om zo veel mogelijk patiënten te includeren.

Inmiddels zijn 170 patiënten geïncludeerd door de deelnemende zorgverleners. De patiënten worden in een jaar gevolgd. De eerste resultaten worden binnenkort verwacht. Begin dit jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden met de deelnemende zorgverleners. Hieruit bleek dat de zorgverleners positief zijn over de samenwerking, ze het fijn vinden om gezamenlijke afspraken te maken en ze beter weten waar ieders kwaliteiten liggen.

Meer weten over dit project? Lees dan de items Chroniciteit achter de rug en Project lage rugklachten van start of bekijk het informatieboekje over rugpijn en filmpje op www.rugpijn-info.nl.

1  J.D. Bier, R.W.J.G. Ostelo, M.L. van Hooff, B.W. Koes, A.P. Verhagen (2016) Running head: STarT Back Tool (Dutch Version)  

   Validity and Reproducibility.  American Physical Therapy Association 2017.