078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl
Steunpunt KOEL biedt ondersteuning in Alblasserdam voor een project rondom ouderenzorg. Vele partijen – waaronder de eerste lijn, instellingen, welzijn, patiëntorganisaties en gemeente – zijn enthousiast en zijn 5 september met elkaar om de tafel gegaan.
 
Nu heel Nederland denkt in termen als zorg in de buurt, multidisciplinaire samenwerking, substitutie, patiëntparticipatie en positieve gezondheid, lijkt dit het moment om een project te starten waarin de termen concreet gemaakt en samengebracht worden. Uit data van onze wijkscan (www.roswijkscan.nl) blijkt dat er in Alblasserdam relatief veel ouderen zijn vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. Daarom ondersteunen we een project rondom ouderenzorg waarin eerstelijnszorgverleners, instellingen, welzijn, patiëntenorganisaties en gemeente samen werken aan betere zorg voor ouderen.
 
De eerste kennismaking vond 5 september plaats. Hieronder enkele motivaties van aanwezigen voor deelname aan het project :
  • “We hebben elkaar nodig als zorgverleners om de steeds complexere zorgvraag aan te kunnen. Daarbij sprak het me echt aan dat we in dit project met de patiënt zelf gaan beslissen wat nodig en gewenst is, en dit niet voor hen gaan invullen.”
  • “Het is soms onduidelijk wie wat doet. Ik hoop dat met dit project de lijntjes korter worden en de juiste zorg ingezet wordt.”
  • “Tijdens huisbezoeken signaleer ik veel problemen. Er is veel georganiseerd voor 70+, maar niet voor de “jongere oudere”. Een meer integraal beleid zou welkom zijn, dat aansluit bij de oudere zelf.”

Op 31 oktober zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. Meer info? Neem contact op met adviseur Adja Strijker (tel. 078-6193068 of per mail).