078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Steunpunt KOEL heeft zich door ondertekening van de pledge “Alles is gezondheid” aangesloten bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ. Het netwerk heeft als doel het werken vanuit het concept “positieve gezondheid” te stimuleren in de regio Zuid-Holland Zuid.
Vanuit Steunpunt KOEL ondersteunen we een breed scala aan activiteiten in en rond de eerste lijn die aansluiten bij de uitgangspunten uit de pledge “Alles is gezondheid…”. Een deel van onze projecten is gericht op preventie en een deel is gericht op het verbeteren van curatieve behandelingen, waarbij we ons steeds meer richten op alle domeinen van positieve gezondheid en we zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande structuren. Een greep uit onze activiteiten:

Welzijn op recept

Het geven van welzijn op recept heeft als doel om het welbevinden van mensen met psychosociale klachten te verhogen door hen een welzijnsarrangement aan te bieden.

Alblasserdam Beweegt

Alblasserdam Beweegt is een vorm van bewegen op recept, met als doel de gezondheid van de oudere inwoners van Alblasserdam curatief én preventief te verbeteren door meer beweging. Outcomes worden nu nog vooral vanuit het domein lichaamsfuncties bekeken, maar er is de uitgesproken ambitie om uit te breiden naar ‘Welzijn op recept’ en alle levensdomeinen te dekken. Huidige bijvangsten in andere levensdomeinen worden al bewust meegenomen.

Dementievriendelijke samenleving

Op Goeree Overflakkee wordt met ondersteuning van Steunpunt KOEL gestuurd op een dementievriendelijke samenleving vanuit zorg, welzijn, informele zorg, winkels en leefomgeving. Op deze manier kunnen dementerende inwoners zo lang mogelijk op een prettige manier in de maatschappij functioneren.

Procesbegeleiding in het komen tot regionalisering van zorgroepen

KOEL ondersteunt in het bestuurlijk proces, met als doel op regionaal niveau meer samenwerking te zoeken ten behoeve van verbeterde regionale eerstelijnszorg.

Inzet GGZ triagist in de huisartsenpost tijdens avond- nacht- en weekenduren

Hierbij worden somatische en psychologische klachten niet gescheiden behandeld maar geïntegreerd, ook in de spoedzorg.

Informeren en betrekken van zorgaanbieders/ burgers/ patiënten d.m.v. artikelen in lokale bladen

De projecten van Steunpunt KOEL zijn regelmatig van directe invloed op de patiëntenzorg. Daarom stellen wij inwoners graag op de hoogte van de projecten. Hiermee draagt Steunpunt KOEL ook bij aan een cultuurverandering richting gezondheid en gedrag.

Foto: www.hetkompassliedrecht.nl.