078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Steunpunt KOEL neemt deel aan het landelijk Triple Aim expertteam, samengesteld uit 13 adviseurs van de verschillende ROS’en.

De Triple Aim benadering beoogt de ervaren kwaliteit van zorg van het individu te verbeteren, de gezondheid van een gedefinieerde populatie te verbeteren  en de kosten per hoofd van de bevolking te verlagen. Dat betekent dat de benadering focust op de beleving en eigen mogelijkheden van mensen, vooral op de groepen die in de nabije toekomst de grootste risico’s lopen. In deze groep is het grootste effect te bereiken met op de gehele populatie gerichte activiteiten.

Wilt u ook de ervaren kwaliteit van zorg door uw patienten verbeteren? Heeft u wellicht vragen als:

  • Hoe kan ik echt de burger/patiënt centraal stellen?
  • Hoe kies ik een goede populatie?
  • Wat is risicostratificatie en hoe doe ik dat?
  • Hoe organiseer ik een netwerk, dat verantwoordelijkheid neemt voor deze aanpak?

Neemt u dan contact met ons op. Adviseur Carel van Velzen kan u informeren over de mogelijkheden van de Triple Aim aanpak.