010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Taskforce GGZ ZHE

Hier vindt u de ontwikkelagenda die de stand van zaken weergeeft van de afspraken, plannen en resultaten binnen de Taskforce GGZ ZHE.

De agenda wordt regelmatig up-to-date gehouden.

Bijeenkomsten

  1. 16 mei 2019, IJsselmeer 34, Zwijndrecht
  2. 27 augustus 2019, vervolgafspraak met GGZ aanbieders
  3. 26 september 2019: bijeenkomst 2 Taskforce GGZ regio ZHE

Documenten

  1. Ontwikkelagenda
  2. Digitale versie ingevulde flip-overs door deelnemers bijeenkomst 16 mei 2019
  3. Verslag vervolgafspraak met GGZ-aanbieders d.d. 27-08-2019

Impressie bijeenkomst 16 mei 2019:

Taskforce GGZ ZHE

Deelnemers Taskforce GGZ ZHE geven input voor 9 oplossingsrichtingen voor wachttijden GGZ

Taskforce GGZ ZHE