078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Het wijkgericht integraal werken heeft de laatste jaren een vlucht genomen in veel gemeenten en wordt toegepast in veel wijken. Onder integraal werken verstaan we in samenhang en afstemming, domeinoverstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij zorg- en hulpvragen en bij het voorkomen van zorg- en hulpvragen.

Maar hoe verloopt de samenwerking tussen alle betrokken professionals nu? Weten zij elkaar te vinden? Zijn de doelstellingen helder?
In het kader van BeterOud, is een analysetool ontwikkeld waarmee u als individu én als team inzicht krijgt in hoe het gaat met integraal werken in de wijk. De achterliggende gedachte is dat integraal werken alleen slaagt als op álle niveaus integraal wordt gewerkt en er afstemming is tussen de verschillende niveaus. Het model is bij uitstek geschikt om samen met teamleden in te vullen (ieder individueel). U krijgt meteen inzicht in de niveaus die meer aandacht verdienen voor concrete verbeterpunten. U vindt de tool op https://www.integraalwerken.nl/over-het-model/. Heeft u
advies of begeleiding nodig bij het invullen van de analysetool en het bespreken van een actieplan, neemt dan contact met ons op (tel. 078-
6193068 of info@steunpuntkoel.nl). Adviseur Klarie Dekker helpt u graag verder.