078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

De samenwerking met de acute dienst GGZ is in veel regio’s problematisch. Maar niet in de regio Rijnmond. Een helder stroomschema heeft alle communicatieproblemen opgelost. De overdracht is zo geregeld.

In het stroomschema zijn afspraken tussen huisartsen in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Voorne Putten/Rozenburg, Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard en de acute dienst GGZ (Parnassia Groep en Riagg Rijnmond) vastgelegd. Deze afspraken zijn vanaf 2015 van kracht.

Het schema is gemaakt door vertegenwoordigers van de huisartsenkringen en de acute dienst met als doel samenwerking rondom patiënten in een acute psychiatrische crisissituatie te verbeteren. In het schema staat beschreven wat de betrokken partijen van elkaar kunnen verwachten in de zorg rondom deze kwetsbare patiëntengroep.

Lees ook het artikel dat over de samenwerkingsafspraken in het ledenblad van de LHV heeft gestaan.