078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Een warme overdracht voor kwetsbare patiënten. Het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad en thuiszorgorganisaties in de Hoeksche Waard zetten sinds 1 februari jl. de ‘transmurale zorgbrug’ in om de terugkeer naar huis van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname beter te laten verlopen. Hierbij ontmoeten kwetsbare ouderen al tijdens hun ziekenhuisopname de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden. Klarie Dekker is vanuit Steunpunt KOEL betrokken bij de totstandkoming van de transmurale zorgbrug.

Lees meer op de site van het Maasstad Ziekenhuis (“Maasstad Ziekenhuis zorgt voor warme overdracht kwetsbare ouderen in de Hoeksche Waard” en het Ikazia Ziekenhuis (“Transmurale zorgbrug van start“).