078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Afgelopen maand zijn 2 projectvoorstellen goedgekeurd waarvoor wij extra financiering hebben aangevraagd bij CZ en VGZ. Het betreft de projecten GGZ-triagist en Bewegen op recept.

Steunpunt KOEL kan extra financiering aanvragen bij CZ of VGZ voor de uitvoering van projecten in de regio. Afgelopen maand zijn twee van onze projectvoorstellen goedgekeurd, namelijk het project GGZ-triagist en Bewegen op recept. De financiering biedt ons de mogelijkheid om beide projecten uit te rollen en goed te ondersteunen.

GGZ-triagist
Het project ‘inzet GGZ-triagist op de HAP’ zal uitgerold worden in Dordrecht en Gorinchem. Tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) zal een speciale GGZ-triagist de dienstdoende huisartsen ontlasten en ondersteunen in een adequate zorgverlening van patiënten met psychosomatische of geestelijke gezondheidsproblemen en/of verslavingsgerelateerde klachten. De GGZ-triagist zal hulp bieden bij het de-escaleren, het uitvoeren van de eerste crisisinterventies en adviseren over normalisering of mogelijke opschaling. Het project zal medio november van start gaan en heeft een looptijd van 1 jaar.

Bewegen op recept, ofwel ‘Alblasserdam beweegt’
Het concept Bewegen op recept (of Welzijn op recept) is een landelijk fenomeen waarbij zorgverleners een patiënt/inwoner formeel kunnen verwijzen naar een beweegaanbieder. Het geven van een formele verwijzing én goede begeleiding bij het kiezen van een beweegactiviteit door een buurtsportcoach, zorgt voor een toename in beweging bij inwoners met een verbeterde gezondheid als gevolg. Daarnaast neemt de onnodige zorgvraag in de eerste lijn af en maakt deze plaats voor complexere problematiek. Het project vindt plaats in Alblasserdam in samenwerking met zorgverleners, stichting Welzijn en de gemeente. Het project is omgedoopt tot ‘Alblasserdam beweegt’ en richt zich op de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. Het project is in juli 2018 gestart en de looptijd bedraagt 2 jaar.

Wilt u meer weten over dit project, lees dan het artikel hierover in ons magazine van april 2018.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact met ons via tel. 078-6193068 of per mail.